Elbert Hubbard

Ljubav koju dajemo je jedina ljubav koju možemo sačuvati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate