Elizabeth Kenny

Bolje je biti lavom samo jedan dan, nego ovcom čitavog života.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate