Joseph Ratzinger

Konkretna je zadaća politike da moć stavi pod okrilje prava upravljajući tako njezinom ispravnom uporabom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate