Bette Davis

Starost nije za mekušce.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate