Don Bosco

Podnesi sve ako si u prilici da spriječiš grijeh.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate