Franklin Delano Roosevelt

Stvari koje bole, one i podučavaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate