Fritz Schumacher

Nama ne mogu pomoći ni ubrzani rast, niti sve veći napori za novim pronalascima, tehnologijama i sl. ako se nalazimo na krivom kolosjeku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate