Henry David Thoreau

Sviće samo onaj dan koji dočekujemo budni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate