Jonathan Swift

Vizija je umijeće koje nam omogućuje da vidimo i nevidljivo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate