Bijant

Treba voljeti onoliko koliko se može mrziti, a mrziti koliko se može voljeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate