Josip Broz Tito

Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate