Josef Beuys

Rat ideja sa samima sobom bio bi istinski poželjan mir.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate