Latinske poslovice i izreke

Amor clavicula magnae vitae est.
- Ljubav je mali ključ u veliki život.