Latinske poslovice i izreke

Amor clavicula magnae vitae est.
- Ljubav je mali ključ u veliki život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate