Latinske poslovice i izreke

Ars longa vita brevis.
- Umjetnost je duga, život kratak.