Eleanor Roosevelt

Jedino čega se trebamo strašiti je strah.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate