Osip Mandeljštam

Ja se ne odričem ni živih ni mrtvih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate