Frano Supilo

Skršit ćeš me, ali me nećeš saviti; i savit ćeš me, ali me nećeš skršiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate