Konfucije

Ako ono što je rečeno nije jezično ispravno, onda gubi svoje izvorno značenje; ako ono što kažemo nije ono što smo mislili reći, onda će ono što bi trebalo učiniti ostati neučinjeno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate