Biblija

Ništa nije skriveno, što se neće otkriti; ni tajno, što se neće doznati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate