Béla Hamvas

Ljubav je korijen svakog zanosa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate