Epikur

U životu nikad nemoj raditi ono što bi te moglo dovesti do toga da osjetiš strah ili sram ako za to drugi ljudi saznaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate