Sv. Franjo Asiški

Čovjek će se pronaći kada se zaboravi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate