Lao Tse

Vidjeti stvari u korijenu, to je genij.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate