Meša Selimović

Uvijek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno.