Pitagora

Kad smo ljuti najbolje je govoriti i ne činiti ništa.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate