Toma Zdravković

Život je bogatstvo dato čoveku da ga troši, a ne da ga štedi.

Toma Zdravković