Toma Zdravković

Novac potrošen u kafani je novac uložen u sjećanje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate