Toma Zdravković

Novac potrošen u kafani je novac uložen u sjećanje.