Heraklit

Treba misliti i na onog čovjeka, koji zaboravlja kamo vodi put.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate