Marcus Tullius Cicero Ciceron

Kada se postigne pobjeda, treba sačuvati one koji nisu bili nečovječni u ratu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate