Cezar

Ljudima se uvijek čini da je teža ona nepravda koja se njih dotiče, pa je teže primaju nego što bi trebalo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate