Konfucije

Ponovno slušaj kako bi uklonio svoje sumnje, a o ostalim stvarima govori oprezno. Tako ćeš učiniti malo pogrešaka. Pozorno gledaj i kloni se stvari koje ti se čine opasnima, a u ostalim stvarima budi pažljiv. Tako će biti malo razloga za žaljenje. Službu dobivaju oni koji čine malo pogrešaka i žale za malo čim.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate