William Shakespeare

Moja je dobrota bezgranična poput mora. Moja je ljubav jednako duboka. Što više dajem tebi, to više imam sam, jer oboje smo beskonačni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate