Napoleon Bonaparte

Čovjek koji je doista velik uvijek će se staviti iznad događaja koje je proživio.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate