Demokrit

Trpiš li nepravdu, utješi se.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate