Sun Tzu

Najteže stvari na svijetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svijetu moraju biti učinjene dok su još male. Zato vođe planiraju na početku kad čine prave stvari.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate