Maksim Gorki

Kad ne ra zadovoljstvo, život je užitak. Kad je rad dužnost, život je robija.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate