Heraklit

Put prema gore i prema dolje je jedan isti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate