Johann Wolfgang von Goethe

Uvijek imamo dovoljno vremena da ga koristimo pravilno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate