Inoav Bešker

Nikome ne treba vjerovati na riječ, ali je lakše biti skloniji onome koji ima manje koristi od laži.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate