Nikola Berdjajev

Pitanje kruha za mene je materijalno pitanje, no pitanje kruha za mojeg je susjeda duhovno pitanje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate