Soren Kierkegaard

Što se nikada ne mijenja kada se sve ostalo mijenja? Ljubav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate