Albert Camus

Čovjek je jedino biće koje odbija biti ono što jest.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate