Brad Pitt

Očinstvo je najteži posao na svijetu, ali najviše ispunjava.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate