Donald Trump

Naučio sam da su ponekad najbolja ulaganja ona koja ne napravite.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate