Heraklit

Razumno mislite je najveća vrlina, a mudrost je istinu govoriti i raditi prema prirodi, slušajući je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate