Italijanske izreke i citati

Jutro je majka poslova, a noć majka misli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate