Italijanske izreke i citati

Jutro je majka poslova, a noć majka misli.