Sofoklo

Neprijatelj poklon nije poklon, i ne donosi korist.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate