Nicolas Caussin

Često se dogodi da su oni o kojima najmanje pričamo na zemlji najpoznatiji na nebu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate