Abraham Lincoln

Bolje šutjeti i biti smatran glupim, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate