Ivo Andrić

Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate