Ivo Andrić

Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.